GreenOnline wint rechtszaak in België

GreenOnline, het moederbedrijf achter websites zoals opzeggen.nl, opzeggen.be, kündigen.de, disdetteonline.it, cancelar.es, is recentelijk met succes een juridische procedure gestart tegen een fitnessketen in België. De reden hiervoor was dat deze fitnessketen systematisch opzegbrieven – verzonden via opzeggen.be – weigerde te  accepteren. Dat is vervelend voor klanten die een beroep doen op de opzegservice, dus was GreenOnline genoodzaakt hier tegenin te gaan.

Volgens de fitnessketen konden  klanten enkel hun lidmaatschap opzeggen door ter plaatse in een vestiging van de fitnessketen de opzegging te doen. Het kon dus niet per opzegbrief via opzeggen.be. Deze bizarre opzegvoorwaarde (ter plaatse gaan in een vestiging van de keten)  stond weliswaar in de algemene voorwaarden van de fitnessketen maar GreenOnline vond dergelijke opzegvoorwaarde ongeoorloofd naar haar klanten toe. GreenOnline ondernam uiteindelijk gerechtelijke actie. Dit deed ze omdat vergeefse pogingen om het gesprek aan te gaan, in dovemansoren belandde bij de fitnessketen.

De rechter had gelukkig wel ‘oor’ naar de stelling van GreenOnline en volgde deze over de gehele lijn. De rechter oordeelde dat de opzegvoorwaarden van de fitnessketen vallen onder ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten volgens Europese regelgeving‘ (artikel 6.2 Richtlijn 93/13/EEG) en dus nietig zijn. Ook beoordeelde de rechter dat het weigeren van opzegbrieven van opzeggen.be een ‘oneerlijke marktpraktijk’ is.

De fitnessketen werd op de vingers getikt omdat zij in haar bizarre opzegvoorwaarde (opzeggen ter plaatste en niet per brief)  de consument op ongeoorloofde wijze beperkt in het kunnen beroepen op bewijsmiddelen van een opzegging en dit op basis van het artikel VI.83, 21° Belgisch wetboek economisch recht.

Het argument van de fitnessketen dat de rechtbank in haar voordeel zou moeten beslissen omdat GreenOnline geen contractpartner van haar is en zodoende GreenOnline niet het recht heeft om de voorwaarden van de fitnessketen  ter discussie te stellen, wordt door de rechter van tafel geveegd, op basis van het feit dat de door GreenOnline gestarte procedure in het voordeel van de consument is. Sterker, in het uiteindelijke vonnis wordt hierover het volgende gezegd: “Het feit dat [de fitnessketen] dit ziet als een nadeel, is veelbetekenend voor het feit dat zij er kennelijk alles aan doet om opzeggingen te vermijden en dus te bemoeilijken.

Tenslotte veroordeelt de rechtbank de fitnessketen tot een boete van 500 Euro per opzegbrief die ze weigert in behandeling te nemen van opzeggen.be.

Wil je het volledige vonnis lezen? Dat kan via de link: Afschrift vonnis A-20-2463 Greenonline.

Comments on this entry are closed.