Cry Baby Cry!

In een vorige post hebben we het al aangekondigd en jawel hoor; wij worden gedaagd door de misleiders van opzeggenbij.nl/opzeggers.com/baloose.com/rocketmen!

Om te voorkomen dat hun advocaat H.M. ons nog meer ten laste legt, zullen we de namen van Yves D., Jesse V. en Wouter P. niet meer voluit benoemen. Want dat willen ze liever niet. Ze zouden maar eens aangesproken kunnen worden door gedupeerden van opzeggers.com of gedupeerden van opzeggenbij.nl, Dat moet natuurlijk voor alles voorkomen worden.

Persoonlijk vinden wij dit een behoorlijk ‘cry-baby’ actie…

De advocaat van Yves D., Jesse V. en Wouter P. heeft ons de mogelijkheid geboden om juridische stappen te voorkomen. Fideel, zonder meer, zeker als je bedenkt dat een rechter deze 3 mannen natuurlijk sowieso in het gelijk gaat stellen, toch?

De advocaat schat in dat het ons aan creativiteit ontbreekt, dus doet ook een voorzetje voor de tekst die we kunnen plaatsen op onze blog, hier komt ie, dus hou je vast:

“Rectificatie

In diverse uitingen op mijn blog en via verschillende andere platforms heb ik Rocketmen en haar aandeelhouders ten onrechte beschuldigd van misleidend handelen en de betrokkenen ten onrechte als misleiders aangeduid. Deze beschuldigingen waren onterecht en vinden geen steun in de feiten.

Ik rectificeer hierbij daarom mijn negatieve uitlatingen en bied Rocketmen en haar aandeelhouders hierbij mijn excuses aan.

Met vriendelijke groet,

Kees-Jan van Nuland

Directeur GreenOnline / Opzeggen.nl”

Pats Boem, schaamteloos. Maar uiteraard niet onverwacht.

De advocaat van de 3 gedupeerde cry babies gaf in haar brief wel toe dat de huidige website voldoet aan de vereisten, daarmee impliciet aangevend dat de eerdere websites niet voldeden. En dat is winst natuurlijk voor toekomstige juridische stappen tegen Yves D., Jesse V. en Wouter P.

Wij hebben een antwoord gestuurd. De mannen reageerden zelf niet op eerdere aangetekende en per e-mail gestuurde stukken van ons, maar ach, waarom zouden wij ons verlagen tot de regionen van Rocketmen en haar aandeelhouders.

Wij hebben aangegeven – en hier staan wij voor de volle 100% achter – dat wij graag een positieve blog post schrijven over Rocketmen en haar aandeelhouders. Echter, we hebben daarbij wel aangegeven dat er eerst 3 kleinigheidjes door Yves D., Jesse V. en Wouter P. moeten worden afgehandeld. De belangrijkste? Dat is de gedupeerden van hun misleidende dienstverlening schadeloosstellen. Wij vermoeden dat dit kan, zeker ook gelet op de uitspraak van hun eigen advocaat dat pas nu de website aan de juridische vereisten voldoet (daar zijn wij het overigens niet mee eens en de Europese wetgeving is het daar ook niet mee eens, maar dat is een detail). Wij willen namelijk graag dat Rocketmen alle gedupeerden het betaalde geld terug betaalt. Niet alles, want ze hebben natuurlijk een ‘service’ geleverd met daarbij wat kosten. Dus we stellen voor dat ze 5% houden van de betaalde bedragen en de rest terugstorten. We zijn ons ervan bewust dat 5% erg veel is voor de geleverde ‘service’, maar dit moet natuurlijk ook wel weer verdedigbaar zijn voor een rechtbank, dus vooruit.

Ook wij willen Yves D., Jesse V. en Wouter P. en hun advocaat ontlasten, dus ook wij hebben een voorzetje gedaan voor de tekst

“Gebleken is dat de diensten die eerder zijn aangeboden onder de websites opzeggenbij.nl/opzeggenbij.be/baloose.com/opzeggers.com helaas niet voldeden aan de (Europese) richtlijnen voor Consumentenrechten. Dit geldt in elk geval tot aan datum X.

Op grond daarvan bieden wij consumenten die voor die datum X gebruik hebben gemaakt van deze diensten een compensatie aan van 95% van de betaalde dienst, indien van de dienst gebruik is gemaakt. Wij zullen dit bedrag binnen 14 dagen vergoeden c.q. overmaken op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Daarnaast respecteren wij uitingen van consumenten die de overeenkomst met ons in het geheel hebben ontbonden c.q. willen ontbinden en daarbij hebben aangegeven geen gebruik te hebben gemaakt van onze dienstverlening. Eventuele incassomaatregelen richting deze consumenten zullen wij verder per direct staken en gestaakt houden. Ook zullen wij geinde incassokosten voor datum X terug betalen dan wel kwijtschelden aan de betreffende consumenten.

Met vriendelijke groet,

Yves D., Jesse V. en Wouter P. van Rocketmen

De geoefende lezer die deze blog volgt snapt al waar dit op gaat uitdraaien en wij ook. Of het deze week nog gaat lukken, dat is de vraag, maar wij hebben goede hoop dat Rocketmen vanaf volgende week alle gedupeerden gaat berichten om tot een mooie afronding te komen van dit avontuur.

Wij houden iedereen weer op de hoogte!

Comments on this entry are closed.