En toch weer terug naar Rocketmen BV / Metis BV

Na weer een gedupeerde gesproken te hebben en na geconstateerd te hebben dat Trustpilot er werkelijk niets om geeft of reviews correct zijn of niet, is het de hoogste tijd om weer eens wat frustratie van ons af te schrijven over Metis BV en de mannen Yves D., Jesse V. en Wouter P.

Zoals we eerder al hebben gemeld; nadat de mannen de activiteiten van Rocketmen BV hebben overgeheveld naar Metis BV hebben ze tevens besloten om hun business minder misleidend te maken; ook al is natuurlijk ‘best practice’ om bezoekers direct te laten betalen voordat de service wordt verleend, zodat daar nooit misverstanden over kunnen bestaan, daar beginnen ze niet aan bij Metis. Zij blijven er de voorkeur aan geven om bezoekers die niet goed lezen, in hun betaalval te lokken.

Maar wie zijn wij om ons daar als enige organisatie in Nederland druk om te maken, nietwaar? De overheid vindt het blijkbaar allemaal prima en organisaties als de Consumentenbond kiezen ervoor om de hele branche over één kam te scheren en de consument weer terug te jagen in het doolhof dat organisaties nogal eens willen inrichten om opzeggingen te voorkomen. Vervolgens vinden partijen als Google en Microsoft advertising het geen probleem om bezoekers af te leveren bij misleidende praktijken en daar sta je dan; Metis mag gewoon weer adverteren, kan alle super negatieve reviews over oplichtingspraktijken achter zich laten en de negativiteit van organisaties als de Consumentenbond richt zich op hun oude activiteiten en op hun concurrentie. We hebben hier dus niet te maken met een verliezer die door de markt wordt gecorrigeerd. Nee, we hebben te maken met een ‘winnaar’ die niets geeft om persoonlijke ellende van de consumenten die zij benadelen en daarnaast maximaal gebruik maken van de onwil, de onkunde of de onmacht van organisaties die hier iets aan zouden kunnen doen.

Nu hebben de mannen weer een nieuwe truc toegevoegd aan hun lesmateriaal over digitale geletterdheid; gebruikers van hun dienst die zich hebben vergist, die hoeven het verschuldigde bedrag niet te betalen. Maar dan wordt wel om een positieve review gevraagd op Trustpilot…. Chapeau voor deze drie meesterbreinen; ze maken maximaal gebruik van de onmacht en onkunde van Trustpilot. En nu – resumerend – kunnen we dus concluderen dat ‘opeens’ Yves D., Jesse V. en Wouter P. met hun activiteit bymetis.nl een score van 4.7 uit 5 hebben, oftewel een score ‘uitstekend’. Hoe zouden alle gedupeerden van deze 3 heren hier tegenaan kijken?

Wij denken dat ze zelfs op hun codeerschool nog nooit zulke progressie hebben gezien bij hun eigen leerlingen; in slechts een paar maanden tijd van een 2 uit 5 (met reviews waarin bijna standaard het woord oplichting wordt gebruikt) naar een 4.7 uit 5. Dankzij Trustpilot kunnen de mannen nu goede sier maken met hun fantastische dienstverlening. Het is een kwestie van tijd denken wij tot zij een samenwerking met de Consumentenbond aan zullen kondigen…

 

Artikel Consumentenbond gekleurder dan verwacht

Vorig jaar hebben we vanuit opzeggen.nl diverse organisaties benaderd om te bespreken hoe consumenten beschermd kunnen worden tegen misleidende opzegservices. Daar hebben we al genoeg woorden aan verbruikt, dus geen aanvullingen daar voor nu.

Eén van de organisaties die niet heeft gereageerd op ons verzoek, was de Consumentenbond. Wel kregen we eerder dit jaar de vraag of we mee wilde werken aan een vergelijking tussen verschillende diensten. Daar hadden wij wel oren naar, want de Consumentenbond zet zich in voor consumenten, zo was onze gedachte.

Helaas heeft de Consumentenbond er een erg licht en gekleurd artikel van gemaakt. Zonde en een gemiste kans. Maar het ligt wel in de lijn met andere behartigers van consumentenbelangen; zolang het geen geld oplevert, moeten we niet teveel verwachten.

Het eindadvies van de Consumentenbond; gebruik geen opzegservice, maar zeg rechtstreeks op bij de organisatie waar je wilt opzeggen. En, mocht dat toch tot problemen leiden, dan heeft de Consumentenbond daar wel een oplossing voor, namelijk juridische hulp inschakelen van de Consumentenbond voor een bedrag van €200,–. Huh? Bij opzeggen.nl wordt dit gratis geboden als je gebruik maakt van onze opzegservice voor €3,95.

Je merkt het alweer aan de ‘tone of voice’; wij zijn geen fan meer dan de Consumentenbond. Maar eerlijk is eerlijk, ze hebben ook goede dingen gedaan, zoals het aanspreken van misleidende opzegdiensten. In het artikel vinden we hen echter zeer subjectief. Want laten we bijvoorbeeld eens de reviews vergelijken van gebruikers van de Consumentenbond en van Opzeggen.nl: De Consumentenbond scoort slechts een 3.3/5 op Google (met slechts 21 reviews, dat wel), waar Opzeggen.nl een 4.6/5 scoort (met 965 reviews). Op Trustpilot is het al helemaal schrikken voor de Consumentenbond, met een score van 1.3/5 (met 165 reviews). Opzeggen.nl scoort op Trustpilot een 4.1/5 (met 96 reviews). Tenslotte nog de reviews die door beiden worden uitgevraagd bij gebruikers van de geboden dienstverlening. De Consumentenbond verstopt de score enigszins, maar na een korte zoektocht treffen we 2 scores aan; een 8.4/10 en een 8.2/10 (bij deze laatste score vinden we ook het aantal reviews, namelijk 17.681) op basis van een eigen review systeem (wat volgens ons niet meer kan tegenwoordig – dit moet ondergebracht worden bij een onafhankelijke derde partij). Opzeggen.nl maakt gebruik van Kiyoh en scoort een 9.2/10 op basis van 6.679 reviews.

De scores zetten ons aan het denken; heeft de gemiddelde consument nu meer aan de geboden service door de Consumentenbond of meer aan de geboden service door Opzeggen.nl? Qua waardering spreken de scores voor zich in ieder geval. En dus mogen wij het best wel een beetje vervelend vinden dat de Consumentenbond in al haar wijsheid denkt dat ze onze zorgvuldig opgebouwde service (sinds 2011!) in een artikeltje kan afbranden.

 

Metis volgt Europese regels

Het heeft even geduurd, maar we hebben nu dan echt een keer een positief bericht over de mannen van Metis. Met hun website volgen ze nu de Europese regels! Driewerf chapeau!

Een gebruiker moet nu een aantal vinkjes zetten bij accepteren van de voorwaarden, afstand doen van herroepingsrecht en akkoord gaan met een rekening van 30 Euro. Tenslotte – en dit is de laatste wijziging die is doorgevoerd – hebben ze nu ook op de button de tekst geplaatst dat sprake is van een betaalverplichting.

Metis ontvangt ook aardig wat positieve reviews op Trustpilot tegenwoordig. Velen hiervan gaan over ‘rechtzetten van een vergissing’, dus ook hier een nieuwe ontwikkeling; is het toch niet helemaal duidelijk dat er betaald moest worden voor de geboden dienst? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht!

Laten we hopen dat de mannen zich blijven inzetten voor digitale geletterdheid en de regels blijven respecteren. De laatste ontwikkelingen zijn in ieder geval hoopvol!

 

Focus Money 2023 ranking in Duitsland

Focus Money, een Duits magazine, onderzoekt jaarlijks onder consumenten welke organisaties het meest worden gewaardeerd. Voor vele diensten, waaronder opzegservices.

In het laatste onderzoek wordt Kündigen.de, onze Duitse website, opnieuw genoemd als service waar consumenten erg positief over denken. Dat horen wij natuurlijk graag!

Uiteraard kijken we naar boven om een nog betere ranking te krijgen. Volgend jaar is ons doel om onder de 9.000 ondervraagden in het onderzoek boven onze collega opzegdiensten uit te komen, door ons nog meer te focussen op onze klantenservice en het laagdrempelig maken van opzeggen voor consumenten.

Cry Baby Cry!

In een vorige post hebben we het al aangekondigd en jawel hoor; wij worden gedaagd door de misleiders van opzeggenbij.nl/opzeggers.com/baloose.com/rocketmen!

Om te voorkomen dat hun advocaat H.M. ons nog meer ten laste legt, zullen we de namen van Yves D., Jesse V. en Wouter P. niet meer voluit benoemen. Want dat willen ze liever niet. Ze zouden maar eens aangesproken kunnen worden door gedupeerden van opzeggers.com of gedupeerden van opzeggenbij.nl, Dat moet natuurlijk voor alles voorkomen worden.

Persoonlijk vinden wij dit een behoorlijk ‘cry-baby’ actie…

De advocaat van Yves D., Jesse V. en Wouter P. heeft ons de mogelijkheid geboden om juridische stappen te voorkomen. Fideel, zonder meer, zeker als je bedenkt dat een rechter deze 3 mannen natuurlijk sowieso in het gelijk gaat stellen, toch?

De advocaat schat in dat het ons aan creativiteit ontbreekt, dus doet ook een voorzetje voor de tekst die we kunnen plaatsen op onze blog, hier komt ie, dus hou je vast:

“Rectificatie

In diverse uitingen op mijn blog en via verschillende andere platforms heb ik Rocketmen en haar aandeelhouders ten onrechte beschuldigd van misleidend handelen en de betrokkenen ten onrechte als misleiders aangeduid. Deze beschuldigingen waren onterecht en vinden geen steun in de feiten.

Ik rectificeer hierbij daarom mijn negatieve uitlatingen en bied Rocketmen en haar aandeelhouders hierbij mijn excuses aan.

Met vriendelijke groet,

Kees-Jan van Nuland

Directeur GreenOnline / Opzeggen.nl”

Pats Boem, schaamteloos. Maar uiteraard niet onverwacht.

De advocaat van de 3 gedupeerde cry babies gaf in haar brief wel toe dat de huidige website voldoet aan de vereisten, daarmee impliciet aangevend dat de eerdere websites niet voldeden. En dat is winst natuurlijk voor toekomstige juridische stappen tegen Yves D., Jesse V. en Wouter P.

Wij hebben een antwoord gestuurd. De mannen reageerden zelf niet op eerdere aangetekende en per e-mail gestuurde stukken van ons, maar ach, waarom zouden wij ons verlagen tot de regionen van Rocketmen en haar aandeelhouders.

Wij hebben aangegeven – en hier staan wij voor de volle 100% achter – dat wij graag een positieve blog post schrijven over Rocketmen en haar aandeelhouders. Echter, we hebben daarbij wel aangegeven dat er eerst 3 kleinigheidjes door Yves D., Jesse V. en Wouter P. moeten worden afgehandeld. De belangrijkste? Dat is de gedupeerden van hun misleidende dienstverlening schadeloosstellen. Wij vermoeden dat dit kan, zeker ook gelet op de uitspraak van hun eigen advocaat dat pas nu de website aan de juridische vereisten voldoet (daar zijn wij het overigens niet mee eens en de Europese wetgeving is het daar ook niet mee eens, maar dat is een detail). Wij willen namelijk graag dat Rocketmen alle gedupeerden het betaalde geld terug betaalt. Niet alles, want ze hebben natuurlijk een ‘service’ geleverd met daarbij wat kosten. Dus we stellen voor dat ze 5% houden van de betaalde bedragen en de rest terugstorten. We zijn ons ervan bewust dat 5% erg veel is voor de geleverde ‘service’, maar dit moet natuurlijk ook wel weer verdedigbaar zijn voor een rechtbank, dus vooruit.

Ook wij willen Yves D., Jesse V. en Wouter P. en hun advocaat ontlasten, dus ook wij hebben een voorzetje gedaan voor de tekst

“Gebleken is dat de diensten die eerder zijn aangeboden onder de websites opzeggenbij.nl/opzeggenbij.be/baloose.com/opzeggers.com helaas niet voldeden aan de (Europese) richtlijnen voor Consumentenrechten. Dit geldt in elk geval tot aan datum X.

Op grond daarvan bieden wij consumenten die voor die datum X gebruik hebben gemaakt van deze diensten een compensatie aan van 95% van de betaalde dienst, indien van de dienst gebruik is gemaakt. Wij zullen dit bedrag binnen 14 dagen vergoeden c.q. overmaken op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Daarnaast respecteren wij uitingen van consumenten die de overeenkomst met ons in het geheel hebben ontbonden c.q. willen ontbinden en daarbij hebben aangegeven geen gebruik te hebben gemaakt van onze dienstverlening. Eventuele incassomaatregelen richting deze consumenten zullen wij verder per direct staken en gestaakt houden. Ook zullen wij geinde incassokosten voor datum X terug betalen dan wel kwijtschelden aan de betreffende consumenten.

Met vriendelijke groet,

Yves D., Jesse V. en Wouter P. van Rocketmen

De geoefende lezer die deze blog volgt snapt al waar dit op gaat uitdraaien en wij ook. Of het deze week nog gaat lukken, dat is de vraag, maar wij hebben goede hoop dat Rocketmen vanaf volgende week alle gedupeerden gaat berichten om tot een mooie afronding te komen van dit avontuur.

Wij houden iedereen weer op de hoogte!

Abonnementenland in de fout?

Met interesse hebben wij het artikel gelezen in het Leidsch Dagblad, waarin wordt gemeld dat Abonnementenland aan een abonnee meldt dat een abonnement op het blad Meiden alleen per jaar kan worden opgezegd. Dat klopt natuurlijk niet. Abonnementen op tijdschriften mogen maximaal een vaste contractperiode hebben van een jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Let op; wanneer je een abonnement vernieuwd met een bepaald voordeel (bijvoorbeeld een korting), dan gaat er een nieuwe periode van 12 maanden in.

Onze ervaring met abonnementenland is overigens prima. Opzeggingen die wij naar hen sturen worden altijd correct afgehandeld.

Betalen voor diensten van Xpendy en Bymetis? Dat hoeft niet volgens Europese regelgeving.

De Europese regelgeving is klip en klaar als het gaat over betaalde online diensten. Wanneer niet ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ op de bestel-/verzendknop staat dat er betaald moet worden voor de dienst, dan is het vermeende contract tussen gebruiker en – in dit geval – Xpendy/Bymetis nietig en bestaat er geen betalingsverplichting.

Deze diensten benoemen weliswaar dat ze geld zullen incasseren of een factuur zullen sturen, maar ze richten hun website wel zo in, dat de gebruiker dit makkelijk over het hoofd ziet. Zeker als de gebruiker denkt op de pagina van de op te zeggen organisatie actief te zijn. Europese regelgeving is dus heel duidelijk in de gevolgen hiervan; geen contract, dus ook geen verschuldigde betaling. Klaar.

We gaven het al eerder aan; in Duitsland wordt de consument veel beter beschermd dan in Nederland. Dat wordt ook duidelijk wanneer we de Nederlandse en de Duitse website van Xpendy vergelijken. In Duitsland wordt wel de vereiste tekst op de button geplaatst, maar in Nederland niet. Blijkbaar is de angst voor Duitse instanties een stuk groter dan de angst voor de Nederlandse organisaties die hier iets aan zouden kunnen doen.

Kortom, de mensen achter Xpendy en Bymetis weten prima hoe het hoort. Maar ze weten ook dat de financiële resultaten voor hen beter zijn wanneer ze zo onduidelijk als mogelijk de kosten communiceren.

Bij het lezen van deze post zou je wellicht kunnen denken: “Wie kan nu afdwingen dat in Nederland dezelfde Europese regelgeving wordt nageleefd als in Duitsland?” Daar kunnen wij wel antwoord op geven: in eerste instantie zijn dit natuurlijk Xpendy en Bymetis zelf. Maar als deze niet willen bewegen, dan kunnen Google en Bing de Europese regelgeving afdwingen, deze partijen zijn namelijk (bijna) volledig afhankelijk van verkeer via advertenties. Maar Google en Bing verdienen ook geld aan deze partijen, dus erg hard hun best doen ze niet. Wij hebben onze hoop gevestigd op de Autoriteit Consument en Markt (ACM), maar we hebben begrepen dat deze organisatie ‘het erg druk heeft op het moment’…

 

Slapstick: Rocketmen BV verplaatst nu ook activiteiten naar Metis BV

Inmiddels begint de werkwijze van Rocketmen een beetje op een slapstick te lijken; ze verhuizen niet alleen hun kantooradres 3 keer in een paar maanden. Nee, ze wisselen ook keer op keer van domein. Na opzeggenbij.nl, opzeggers.com, baloose.com (balouche.com was beter geweest…) is het nu tijd voor bymetis.nl…

En dat is niet alles, de mannen hebben een nieuwe BV opgericht, Metis BV.

Waarschijnlijk wordt er behoorlijk geborreld door Yves, Jesse en Wouter tijdens kantoortijden… Of zou het iets te maken hebben met negatieve berichten door diverse instanties? Het blijft gissen, maar beste opzeggers, ben gewaarschuwd. De docenten digitale geletterdheid zijn weer op pad met een andere website en een nieuwe BV! Het kantooradres is overigens niet gewijzigd maar er wordt wel expliciet bij vermeld dat het geen bezoekadres betreft…. Wonder why.

En de winnaars zijn….

Vandaag is het zover, we maken de winnaars bekend van de tickets voor het Top 50 herinneringen concert!

De winnaars zijn:

Roland Niels uit Almere

Jan Snijder uit Hummelo

Marina Pennings uit Den Bosch

Kayleigh Pols uit Krimpen aan den IJssel

Gefeliciteerd allemaal namens het team van Opzeggen.nl! Jullie ontvangen alle vier twee kaarten per email voor het concert op 12 maart.

Vergelijking van opzegservices in Nederland – deel 3

En dan nu het laatste deel van de vergelijker; wie zijn de organisaties en de mensen achter de opzegservices in Nederland? En wat zijn hun nevenactiviteiten. Wij hebben gezocht en gevonden, soms makkelijk, soms heel moeilijk.

We hebben gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Wat we met name erg interessant vonden, was om te merken of ‘bedenkers’ van de services dit ook melden op LinkedIn. Een goede graadmeter om na te gaan of iemand zich verstopt of niet. En als je je verstopt, dan is dat wat ons betreft een goede indicatie dat je niet trots bent op wat je doet.

Opzeggen.nl

Laten we makkelijk beginnen. Met onszelf. Opzeggen.nl is één van de websites van GreenOnline BV. De grootste aandeelhouder in GreenOnline BV is 4Equality BV. Deze holding kent verschillende aandeelhouders, waarvan Kees-Jan van Nuland de persoon is met het grootste aandeel.

GreenOnline BV heeft nog een aandeel in de BV E-lia (een leerplatform) en de holding 4Equality BV heeft nog aandelen in GoCancel BV (B2B opzegdiensten) en in PushCall (klantcontactoplossingen).

Naast opzeggen.nl is GreenOnline in nog 7 Europese landen actief met andere websites: opzeggen.be, kündigen.de, cancelar.es, disdetteonline.it, resilieronline.fr, kuendigen.ch, comment-resilier.be en contractterminator.pl.

Opzeggenbij.nl / Baloose.com / Opzeggers.com

(Update: de mannen Yves, Jesse en Wouter doen een nieuwe ‘Houdini’; ze zijn met alle websites onder Rocketmen BV gestopt en zijn een ‘nieuw’ avontuur begonnen. Ze zijn een nieuwe BV gestart – Metis BV – vooralsnog ook gevestigd op het eerdere adres in Maastricht. Er is ook een ‘nieuwe’ website gelanceerd; bymetis.nl. En blijkbaar leest Wouter onze blog, want hij durft eindelijk vol trots de nieuwe activiteit te melden, bravo voor Wouter! Over de activiteiten van Rocketmen BV overigens geen meldingen op LinkedIn. Laten we hopen dat de mannen hun bezoekers nu op een juiste manier gaan informeren en – om het hoofdstuk Rocketmen af te sluiten – hun gebruikers die ze hebben misleid het betaalde bedrag terugbetalen.)

Waarom deze partij als tweede noemen? Simpel was het niet om de mensen achter deze initiatieven in Nederland te achterhalen. Wij kenden Yves Deen al van een juridische onderonsje (opzeggenbij.nl werd offline gehaald voordat kort geding diende), maar we moesten natuurlijk wel de gegevens achterhalen uit publiekelijk toegankelijke systemen. Voor je het weet komen zij met een juridische procedure (de omgekeerde wereld, waar misleiders met succes gebruikmaken van de mogelijkheden die ze geboden krijgen) om hun gegevens snel te laten verwijderen, voordat de duizenden gedupeerden aan de gegevens komen van deze meester misleiders. We gaan het zien.

De drie Nederlandse initiatieven staan op naam van Rocketmen BV. Een erg mobiele organisatie die na verschillende adressen in Amsterdam nu ‘gevestigd’ is in Maastricht. De bestuurder (algemeen directeur) van Rocketmen BV is Florian Holding BV uit Cuijk. En, daar istie dan, de enig aandeelhouder en bestuurder van Florian Holding BV is Yves Florian Deen.

Wij hebben viavia nog twee andere betrokkenen gevonden bij de prachtige initiatieven van Rocketmen BV, maar helaas konden we van deze twee personen geen publiekelijk toegankelijke informatie vinden. Zodra we deze hebben gevonden, zullen we ook deze uiteraard hier delen.

(Update: we hebben de oprichtingsakte van Rocketmen BV kunnen inzien en hieruit blijkt dat naast Yves Deen van Florian Holding ook Jesse Verduijn BV en W.M. Paalman BV aandeelhouders zijn in Rocketmen. De aandeelhouder van Jesse Verduijn BV is Jesse Verduijn. Ook hier op LinkedIn allerlei activiteiten, behalve het misleiden van mensen via Rocketmen BV. Dan hebben we tenslotte nog Wouter Paalman, hij is de derde aandeelhouder in Rocketmen en ook hier op LinkedIn geen woord over zijn misleidingsactiviteiten, maar wel allerlei andere activiteiten zoals een website met huurwoningaanbod….)

Yves Deen deelt zijn initiatieven niet op zijn LinkedIn profiel, maar hij is daar wel erg trots op het feit dat hij bijdraagt aan het verbeteren van de digitale geletterdheid op scholen. Na het lezen van zijn profiel hopen wij dat hij op scholen niet leert wat hij zelf in de praktijk brengt; misbruik maken van digitale ongeletterdheid of van mensen die simpelweg verwachten dat misleiding in Nederland (door overheid, Google of welke instantie dan ook) niet getolereerd wordt.

Rocketmen is ook gestart in andere Europese landen. In Duitsland zijn ze snel gestopt met stornierenbei.de (website is er nog, maar ‘service’ wordt niet meer geboden), aangezien in Duitsland consumenten beschermd worden. Ook zijn ze actief met opzeggenbij.be en annuler-chez.fr. Ook hebben ze de handelsnaam ‘Institutioneel Incassobureau’ als handelsnaam gedeponeerd. Wellicht om alle gedupeerden nog meer onder druk te zetten om de extreem hoe kosten snel te betalen.

Tenslotte nog een leuke opmerking van één van de vele gedupeerden die we spreken: “De nieuwe naam Baloose.com is een gemiste kans, dit had gewoon balouche.com moeten zijn…!”. Erg grappig volgens ons, en misschien wordt daar wel naar verwezen door Yves en zijn kompanen (dan zou het wel minder grappig zijn).

Sepastop.eu

Na alle negativiteit rond de zwendel van Yves, tijd voor weer een opzegservice met goede intenties. Achter Sepastop.eu zit de organisatie Sepastop BV uit Antwerpen.

De founder van deze organisatie is Nathan de Hert. En Nathan is denken wij ook trots op zijn service, aangezien hij dit op LinkedIn ook deelt.

Andere initiatieven waar Nathan de Hert bij betrokken is zijn Goodgift en Beyond the Fold.

Naast Nederland en België is Sepastop ook actief in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland.

Abonnementenopzeggen.nl

Achter abonnementenopzeggen.nl gaat Abonnementen Loket BV uit Oosterbeek schuil.

Op LinkedIn vinden we Thijs Wolters, Co-owner van Abonnementen Loket BV en volgens de KvK is zijn holding ook de enige bestuurder.

Wij weten dat er nog minimaal één andere persoon actief betrokken dan wel aandeelhouder is, maar we konden dit niet (snel) achterhalen, dus laten we deze informatie achterwege. Ook hier geldt, dat we deze informatie alsnog zullen delen wanneer we deze op een publieke plak achterhalen.

Xpendy

Het zal niet als een verrassing komen; voor Xpendy moeten we weer wat dieper graven. Ook hier weer een founder die trots communiceert op LinkedIn hoe hij de wereld verovert, maar niets over Xpendy.

Bij de Kamer van Koophandel vinden we dat Xpendy een handelsnaam is van ROI is King Group BV, gevestigd in Breda. De enig aandeelhouder is Yonego Holding BV, gevestigd op hetzelfde adres in Breda. ook is Yonego enig en zelfstandig bestuurder van Xpendy.

De oprichter eigenaar van Yonego is Joris Toonders. Op zijn LinkedIn profiel (uiteraard) niets over Xpendy, maar echt verstoppen zoals Yves Deen doet hij niet. Hij ziet zich zelf als een ‘well respected marketing agency’. Dat is mooi voor hem, maar wij vermoeden dat er nogal wat gedupeerden zijn die ook daar weer anders over denken. Ook het Oostenrijkse parlement (waar vragen worden gesteld over de misleidende dienstverlening van Xpendy) en het Europese Centrum voor de Consument waarschuwen voor deze ‘well respected’ activiteiten van Joris en co.

Xpendy is actief in veel landen; naast Nederland en Oostenrijk zijn die België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië, Ierland, Italië, Denemarken, Polen, Turkije, Zwitserland en Finland.

123opzeggen.nl

In de algemene voorwaarden van 123opzeggen.nl staat vermeld dat Adivare BV uit Groningen achter deze website zit. En gezien de andere handelsnamen die zij gebruiken, zoals te vinden bij de Kamer van Koophandel, staat Adivare voor ‘kopiëren en verfraaien’. Want eerlijk is eerlijk, in de loop der tijd hebben zij een eigen sausje weten te gooien over het concept. Dit doen zij ook met andere concepten; kopiëren en er een eigen draai aan geven.

De founder van Adivare is Frank A. Kapma. Zodra je weet dat Adivare achter 123opzeggen.nl zit, dan is Frank A. Kapma ook snel te achterhalen. Geen verstoppertje spelen dus als het om 123opzeggen.nl gaat. Dat is ook niet nodig, zoals onder meer blijkt uit de positieve reviews die zij krijgen voor hun dienstverlening.

Naast 123opzeggen.nl is Adivare ook actief met 123huurwoningen, huurstunt, kamerstunt, oppasland en VOGnodig.

Opzeggen24.nl

Achter de website gaat Instant Media BV uit Breda schuil. En hier hebben we weer een verstopper; instant media is niet terug te vinden op LinkedIn. En het adres is een Postbus, ook dat is een veeg teken.

Er rest ons geen alternatief om de Kamer van Koophandel gegevens in te duiken. Via het handelsregister vinden we wel dat ze gevestigd zijn aan de Paardeweide in Breda. Verder komt hieruit naar voren dat enig aandeelhouder en tevens algemeen directeur, Roilabs BV is. Maar wacht eens, waren we ROI niet al eens eerder tegengekomen bij een ‘well respected agency’? Mmm, bij de Kamer van Koophandel staat tevens dat Instant Media nog een initiatief heeft: Huurzone. We zien veel van hetzelfde terugkomen. Blijkbaar bestaat er een broederschap of iets dergelijks van copy cats, die elkaar zoveel mogelijk na doen op verschillende fronten.

Maar we dwalen af. Roilabs BV dus. Op de website is niet zo veel te vinden. Bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd dat Sjoerd Bastiaan Bouma enig aandeelhouder en tevens alleen/zelfstandig bestuurder is. Oftewel, de verantwoordelijke persoon achter de website opzeggen24.nl.

Op LinkedIn niets. Sjoerd is blijkbaar niet trots op wat hij allemaal heeft weten te bereiken. Er zijn dusdanig veel Sjoerd Bouma’s, dat we de zoektocht staken.

Naast opzeggen24 heeft Instant Media nog een handelsnaam zoals eerder genoemd; huurzone. Verder geen activiteiten genoemd.

Mijnopzeggingen.nl

We sluiten af met de misleiders van mijnopzeggingen.nl. Zij waren in 2022 de eerste die aantoonden dat mensen misleiden en nergens om geven, best wel lonend kan zijn. We zijn dus benieuwd of we de mannen (waarom zijn het eigenlijk altijd mannen die zich laten verleiden tot snel geld verdienen over de rug van anderen…?) achter deze website kunnen achterhalen.

In de algemene voorwaarden geen KvK, maar op de contactpagina vinden deze dan toch. Achter de website gaat de BV Mijn Afspraken uit Nijkerk schuil. Andere handelsnamen zijn Cloud Solutions & Consulting, End Subscriptions en Stop Subscriptions.

Ook hier weer geen trotse ondernemer, maar een verstopper. Uit de Kamer van Koophandel halen we de enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Mijn Afspraken BV. Dit is Cloud Nine Holding BV. gevestigd in Nijkerk. En de enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder is Wouterus Blokhuis. En, zoals we al vreesde, geen spoor naar Wouterus.