opzeggen.nl ontvangt zeer veel boze meldingen over mijnopzeggingen.nl

Binnen opzeggen.nl houden we van marktwerking. Beter goed gejat dan slecht bedacht, en dat bedoelen we niet eens negatief. Dus elke keer als er weer een nieuwe opzegservice start, heetten we hen van harte welkom.

Dus, mijnopzeggingen.nl, van harte welkom.

Echter, we zijn niet blij met de stroom aan negatieve berichten die wij bij opzeggen.nl ontvangen over de dienst van mijnopzeggingen.nl. Gebruikers van deze service die opnieuw via Google, Trustpilot, klacht.nl etc. aandacht wensen van mijnopzeggingen.nl, die komen helaas erg vaak bij ons terecht. Wanneer je namelijk op ‘opzeggen’ zoekt en niet op ‘mijnopzeggingen’, dan kom je dus al snel bij ons terecht. Normaal gesproken fijn voor ons, maar niet als een horde gebruikers van mijnopzeggingen.nl al hun boosheid en frustratie op ons loslaten.

Maar de gebruikers hebben een punt. Je moet goed opletten. Wanneer je namelijk akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan ga je ook direct akkoord met een incasso van 19,95 Euro! Huh, maar hoe kan er geïncasseerd worden als ze mijn bankrekeningnummer niet hebben? Daar zit de angel; het IBAN nummer wordt namelijk als verplicht veld gevraagd onder ‘Vul uw gegevens in’. De gebruiker denkt dat dit voor de opzegbrief is, maar daar wordt het nummer helemaal niet voor gebruikt. Wij denken een poging tot misleiding en dit kan veel duidelijker kenbaar gemaakt worden aan gebruikers.

Dus een twijfelachtige aanpak? Wat ons betreft zeker, maar mijnopzeggingen.nl zal dit betwisten. Immers, de gebruiker is akkoord gegaan en het wordt aangegeven, hoe onduidelijk ook. Wij verwachten dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daar anders over zal denken. En wij denken zelfs dat Stripe, de Payment Service Provider (PSP) die de incasso’s verzorgt, hier niet helemaal vrijuit gaat. Immers, het akkoord gaan met de incasso is ‘losgetrokken’ van de gegevens waarmee de incasso wordt uitgevoerd.

Maar nu volgt nog een volgende stap, die deze situatie nog vervelender maakt. Wanneer gebruikers namelijk het bedrag van 19,95 Euro storneren (dit kan eenvoudig via online bankieren, hier kun je direct het bedrag weer terug laten storten), dan ontvangen zij een email met de volgende tekst:

Nijkerk, 05 januari 2022

Betreft: Herinnering openstaande rekening Mijn Opzeggingen

Ons kenmerk: [kenmerk]

Beste [naam],

Helaas is het Mijn Opzeggingen niet gelukt om de openstaande factu(u)r(en) [factuurnummer] automatisch te incasseren. Wij verzoeken u het openstaande bedrag ad € 19,95 binnen vijftien dagen nadat deze mail bij u is bezorgd bij te schrijven op rekeningnummer NL40INGB0007490222 ten name van Derdengelden Payq onder vermelding van [betaalkenmerk] of via uw eigen bank met iDEAL.

Indien wij het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag van € 40,00 aan incassokosten. Wij zijn hiertoe gerechtigd op grond van artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Tevens zullen wij de vordering uit handen geven aan Payq Incasso.

Wij vertrouwen er op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

Pardon? Dit vraagt natuurlijk om opheldering. Maar de lezer van deze post weet al wat er gaat komen na het lezen van bovenstaande… Mijnopzeggingen.nl is natuurlijk helemaal niet bereikbaar. Ja, je kunt een email sturen en daar krijg je een automatische reply op. Maar een antwoord krijg je niet.

Wat resteert er dan nog? Als gebruiker rest maar 1 ding en dat is hiervan melding maken bij de ACM via https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm. En nu maar hopen dat iedereen daar de juiste organisatie en de juiste website mijnopzeggingen.nl doorgeeft en niet onze website…

Meer lezen over andere ervaringen met mijnopzeggingen.nl? Check dan ook eens https://nl.trustpilot.com/review/mijnopzeggingen.nl.

Comments on this entry are closed.