Hendriks Incasso gaat voortaan netter met consumenten om.

Na gesprekken met de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) past incassobureau Hendriks zijn werkwijze en gedragscode aan. Deze veranderingen werden door de ACM voorgesteld aangezien er onrealistische eisen werden gesteld aan consumenten, zoals bijvoorbeeld te korte betaaltermijnen en onjuiste voorstellingen over consequenties als de consument niet zou betalen.

 

Dreigen met maatregelen die incassobureaus eigenlijk niet kunnen nemen gebeurt wel vaker, maar dit mag niet altijd. Zo kreeg bijvoorbeeld incassobureau Credit Invest in Februari een boete van 375.000 euro voor onrechtvaardige intimidatie.

Er zijn een paar regels waar incassobureaus zich aan moeten houden.

Ten eerste, mag een incassobureau geen officiële documenten uitbrengen. Een ‘intimidatie techniek’ die vaak wordt gebruikt om de consument toch te laten betalen is het uitbrengen van een ‘concept dagvaarding’ waarin staat dat de consument voor gerecht moet verschijnen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag dit document uitbrengen, dus bij een incassobureau zal dit altijd een poging zijn om de consument toch te laten betalen.

 

Ook moet een incassobureau zich aan de regel houden dat als de consument de vordering bevraagt, het bureau niet mag doorgaan met aanmanen, en de incassoprocedure dan moet worden opgeschort. Dus als een consument bijvoorbeeld een vermoeden heeft dat er sprake is van een concept dagvaarding, en de consument dit bevraagd, mag deze techniek niet verder worden gebruikt van het incassobureau.

 

Als incassobureaus zich niet aan deze regels houden, of zig te agressief/intimiderend gedragen, kunnen er altijd klachten worden ingediend zodat dit gedrag in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. De klacht tegen een bureau kan worden ingediend bij het NVI als het incassobureau hier is aangesloten, anders kan een rechtsbijstandverzekering worden ingeschakeld. Als een consument dit niet heeft, kan een klacht ook via de consumentenbond gecommuniceerd worden. Als laatste optie kan de zaak ook voorgelegd worden aan een rechter, alleen is dit vaak erg duur en tijd veeleisend.

Vermijd een deurwaarder in je voortuin, zeg je abonnementen op tijd op!

Opzeggen.nl

Comments on this entry are closed.